28 Mar 2009

Umutlar kesildi
Allah (cc) gani gani rahmet eylesin büyük insan,adam gibi adam.(Amin)


SON REİS - MUHSİN BAŞKAN’A
S ivas Şarkışla kurdu; yüzü nur, alnı kardı !
O nu sevmeyen bile büyük saygı duyardı…
N e kadar çile çekse, gülüşü- şükrü vardı ;
R uhuna kapı açtı başka bir diyar Muhsin.

E n karışık günlerde, liderdi Muhsin Başkan !
İ lim - irfân sahibi, herkese örnek insan ,
S ağcı-solcu gençleri, çürüttü kara zindan ;
M amak taş medresede ’üşüdüm’ yazar Muhsin.

U sanmadı davadan... sorguladı kendini ,
H er şeyin üstündeydi, Türk milleti ve dini ;
S iyaset yollarında buldu doğru zemini...
İ nsanî sistem için "Gül" dedi, hezâr Muhsin.

N asıl bir kurtarma ki, sanki yeri bilmece (!)
B üyük Birlik önderi, siste dört gün-üç gece ;
A lperen Ocağı’na düştü kordan işkence...
Ş ahinkaya zirvesi, Bozkurt’a mezar Muhsin.

K arlı dağda "Son Reis" şehit oldu yurt için !
A ğıtı timsah olan sözüm yok mankurt için…
N asıl yürek dağlanmaz böyle yiğit kurt için ;
A ğlayan göz kurudu, vatan ah û zâr Muhsin.
......................................................

V edalaştı Mart sonu..Salı - İki Bin Dokuz !
E rkek-kadın milyonlar kıyamda omuz omuz,
D ualarda saflaştı : Meclis, parti, ordumuz ;
A nkara’da dergâha... bağlandı karar Muhsin.

Eğitimci Şair Ahmet TURANOĞLU

01.04.09=======..........=========
Huzur dolu içimde
Ben sonsuzluğu düşünüyorum
Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum
Durun kapanmayın pencerelerim
Güneşimi kapatmayın
Beton çok soğuk, üşüyorum..
Muhsin YAZICIOĞLU
=============================

Hiç yorum yok: